image advertisement
Ngày 11/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 3246/KH-BTTTT để triển khai cuộc kiểm tra trên địa bàn cả nước để phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó bao gồm nhiệm vụ xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn quốc; quy hoạch lại băng tần, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; nâng cấp mạng di động 4G; triển khai các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh tại Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp viễn thông di động xây dựng kế hoạch dừng công nghệ di động 2G; mục tiêu hoàn thành việc dừng khai thác mạng, thiết bị viễn thông sử dụng công nghệ 2G chậm nhất vào tháng 9/2024.

 

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kèm theo Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến". Theo đó, từ ngày 01/7/2021, các thiết bị không đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật (như máy điện thoại di động sử dụng công nghệ 2G, 3G hoặc sử dụng đồng thời công nghệ 2G và 3G nhưng không tích hợp công nghệ 4G) không được nhập khẩu, sản xuất trong nước; các thiết bị không đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật nhập khẩu trái phép (nhập lậu) từ ngày 01/7/2021 cho đến nay cũng không được lưu thông, phân phối, mua bán trong nước.

Từ ngày 01/7/2021 không được nhập khẩu điện thoại di động 2G, 3G

 

Hiện nay, cả nước có 332 doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị đầu cuối thông tin di động (bao gồm máy điện thoại di động), 54 doanh nghiệp nhập khẩu máy điện thoại di động, 1.221 chủng loại thiết bị đầu cuối thông tin di động, 411 hãng sản xuất thiết bị đầu cuối thông tin di động.

 

Điện thoại Fake

 

Để bảo vệ quyền lợi người dân khi thực hiện tắt sóng trạm 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 3246/KH-BTTTTngày 11/8/2023 để triển khai cuộc kiểm tra trên địa bàn cả nước để phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật. Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, tùy theo tình hình thực tế lên kế hoạch kiểm tra Chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh mô hình chuỗi trên địa bàn; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đơn lẻ trên địa bàn quản lý; phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan thành lập các Đoàn kiểm tra triển khai kiểm tra đồng bộ trên cả nước đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật trên địa bàn.

 

Thời gian triển khai kiểm tra chia làm nhiều đợt, bắt đầu từ ngày 25/8/2023, kết thúc trước ngày 15/11/2023. Qua công tác kiểm tra nếu phát hiện các hành vi vi phạm như: “Sản xuất, nhập khẩu thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy nhưng không chứng nhận hợp quy hoặc không công bố hợp quy hoặc không gắn dấu hợp quy theo quy định trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường; Sản xuất, nhập khẩu thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy nhưng không thực hiện công bố hợp quy hoặc không gắn dấu hợp quy trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường; Sử dụng dấu hợp quy không phù hợp với phương thức công bố hợp quy hoặc không đúng mẫu dấu hợp quy đã đăng ký; Không thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định; Không thực hiện việc giám sát đối với sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy theo quy định; Sản xuất, nhập khẩu hoặc lưu thông trên thị trường thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy hoặc thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy nhưng không duy trì liên tục chất lượng như đã được chứng nhận hoặc công bố….” tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 51 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

 

Thanh Tâm - Thanh tra Sở