Vừa qua, Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đăng ký nhu cầu thiết lập tài khoản.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã có hướng dẫn, đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đăng ký nhu cầu thiết lập tài khoản OA thông tin cơ sở theo các bước sau:

          - Bước 1: Tạo tài khoản trên Zalo web tại địa chỉ:

           http://oa.zalo.me/chuyendoiso/dangky

          Hướng dẫn chi tiết các thao tác thực hiện trong tài liệu đính kèm tại đường link:

https://drive.google.com/file/d/1SwXcVIiBeeow9mwqaZjQqbpl5NeOvCHf/view?usp=sharing

          - Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn gửi Công văn (theo mẫu) đề nghị hỗ trợ phê duyệt tài khoản Zalo Official Account (bản điện tử) về Cục Thông tin cơ sở theo địa chỉ email: tmlinh@mic.gov.vn. Công văn này là sở cứ để xác thực nhu cầu đăng ký của địa phương và phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ.

          - Bước 3: Sau khi tạo tài khoản thành công trên hệ thống Zalo web, điền thông tin về tài khoản đã được lập tại link:

https://forms.gle/3myiKpeQ5os2nhYm7. Cục Thông tin cơ sở tổng hợp thông tin và gửi Zalo phê duyệt tài khoản OA thông tin cơ sở của UBND xã, phường, thị trấn.

          Thời hạn hoàn thành việc đăng ký nhu cầu thiết lập tài khoản OA thông tin cơ sở trước ngày 30/5/2024.

          Đầu mối liên hệ của Cục Thông tin cơ sở: Bà Thẩm Mai Linh, chuyên viên Phòng Thông tin trực quan, Cục Thông tin cơ sở; SĐT: 0243.9750059/0963.020.188.

Việc thiết lập tài khoản Zalo Official Account (Zalo OA) để triển khai các hoạt động thông tin cơ sở nhằm góp phần thực hiện chuyển đổi số trong công tác truyền thông, đổi mới công tác truyền thông với các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin qua mạng Internet./.

 

T. Trinh