image advertisement
Tại Hội nghị tổng kết Giai đoạn 1 Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình IPv6 For Gov), triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Giai đoạn 2 Chương trình IPv6 For Gov (2023 – 2025). Trung tâm VNNIC thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá tỉnh Bình Thuận là một trong số 7/63 tỉnh thành tiêu biểu và tích cực trong việc triển khai chương trình IPv6 giai đoạn 1 (từ năm 2021 đến 2022)

Ngày 28/3/2023, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long chủ trì Hội nghị tổng kết Giai đoạn 1 Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình IPv6 For Gov), triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Giai đoạn 2 Chương trình IPv6 For Gov (2023 – 2025).

Tại hội nghị, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã báo cáo kết quả chuyển đổi internet Việt Nam sang IPv6. Trong đó, Trung tâm VNNIC thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá tỉnh Bình Thuận là một trong số 7/63 tỉnh thành tiêu biểu và tích cực trong việc triển khai chương trình IPv6 giai đoạn 1 (từ năm 2021 đến 2022).

 

Hình ảnh: Kết quả đánh giá triển khai giai đoạn 1 IPv6

Để đạt kết quả tiêu biểu như trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì triển khai đảm bảo các nội dung theo đúng Kế hoạch đề ra (Kế hoạch số 1222/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 01/4/2020). Cụ thể, các hoạt động cấu hình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho các hệ thống thông tin của tỉnh đã được triển khai thành công theo cơ chế hoạt động Dual Stacks, gồm: Chuyển đổi IPv6 cho thiết bị mạng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; chuyển đổi IPv6 cho hệ thống phân giải tên miền binhthuan.gov.vn; chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mail công vụ tỉnh và hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; chuyển đổi IPv6 cho hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử tỉnh. Các hệ thống sau khi chuyển đổi hoạt động ổn định và thông suốt trên môi trường mạng internet. Các thông tin chuyển đổi đã được kiểm tra, xác thực tại địa chỉ https://ipv6-test.com.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục bám sát, thực hiện theo chương trình, kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông để hoàn thành hoàn thành mục tiêu chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2 (2023 -2025) và góp phần duy trì, tăng thứ hạng chuyển đổi quốc gia.

Lê Đăng Khoa