Thực hiện Công văn số 4510/BTTTT- CĐSQG ngày 05/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng.

Điểm cầu trực tiếp tại UBND tỉnh

Ngày 23/9/2022 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) theo hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh.

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số được nói đến rất nhiều trong thời gian gần đây và trở nên nóng bỏng trong các cuộc nghị đàm vượt ra khỏi biên giới các quốc gia, cho thấy tầm quan trọng và xu hướng tất yếu của xã hội loài người trong tương lai. Để triển khai tốt có hiệu quả Kế hoạch số 1282/KH-UBND ngày 4/5/2022 thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1698/KH-UBND ngày 2/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về việc Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đến nay có 124/124 xã thuộc 10/10 UBND cấp huyện triển khai thành lập 697/697 Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương, với cơ cấu thành viên tổ công nghệ số là 2.447 người gồm: Trưởng thôn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

Đại diện công ty inet tập huấn sử dụng dịch vụ công

Điểm cầu trực tiếp tại UBND tỉnh Bình Thuận gồm có: Cục Chuyển đổi số Quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông; giảng viên Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel và Bưu điện Việt Nam; Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh đoàn, Trung tâm hành chính công. Các doanh nghiệp bao gồm VNPT Bình Thuận, Viettel Bình Thuận, Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel Bình Thuận, Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp mở.

Trực tuyến gồm 10 điểm cầu cấp huyện và 75 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn.

Đối tượng: Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Cán bộ Phòng văn hóa thông tin, đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố (đơn vị đầu mối triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương); Nhân viên của Vnpost tham gia phục vụ tại bộ phận một cửa tại trung tâm hành chính công tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; Công chức phục vụ tại bộ phận một cửa các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số và chỉ số CCHC của tỉnh, trong đó có đóng góp của các Tổ công nghệ số cộng đồng. Để Tổ công nghệ số cộng đồng có kiến thức, kỹ năng, công cụ để triển khai hoạt động đạt hiệu quả qua sự trình bày của các chuyên gia nhằm hiểu được cách thức triển khai và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng để thời gian tới triển khai tại địa phương mình đạt kết quả tốt nhất nhằm đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại địa phương xây dựng chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và xã hội góp phần đưa Bình Thuận tăng bậc chỉ số chuyển đổi số so với năm 2021.

Khánh Vĩnh