Ngày 18/10, UBND thị xã La Gi phối hợp với VNPT Bình Thuận tổ chức Hội thảo giới thiệu về Chuyển đổi số cho các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số và thành viên tổ giúp việc của UBND thị xã..

Ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BCĐ chuyển đổi số thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Mục tiêu “Chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện về phương pháp, cách thức hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, quản trị nhà nước, doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân thông qua chuyển đổi số. Phát triển kinh tế số góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thị xã”.

Tại hội thảo, VNPT Bình Thuận giới thiệu nhiều nội dung thiết thực, nhiều sản phẩm, giải pháp hỗ trợ cho hoạt động chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước, cho các lĩnh vực trọng tâm như y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, du lịch, lao động thương binh và xã hội..., hỗ trợ cho hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp, thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt, các giải pháp an toàn thông tin và an ninh mạng; giúp cho cán bộ chủ chốt của thị xã có cái nhin tổng quan, trực quan sinh động, toàn diện hơn về các nội dung cần chuyển đổi số của lĩnh vực, ngành phụ trách, cũng như lộ trình từng bước phải thực hiện… Từ đó, tham mưu cho lãnh đạo thị xã các vấn đề quan trọng, cần thiết liên quan đến việc chuyển đổi số.

ky-ket.jpg

Thị xã La Gi và VNPT Bình Thuận cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Viễn thông  - Công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại thị xã La Gi giai đoạn 2022-2025. Theo đó sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn thị xã nhằm giúp các cơ quan nhà nước thực hiện nâng cao hiệu quả, hiệu suất trong công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

KHÁNH VĨNH