Chiều ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai nhiệm vụ trong những tháng qua của Ban Chỉ đạo.

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện doanh nghiệp viễn thông, Văn phòng UBND tỉnh…

Tại cuộc họp, ông Võ Thành Công - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) trình bày dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả triển khai chuyển đổi số trong 9 tháng qua, đề ra nhiệm vụ trọng tâm của quý cuối năm 2022. Theo đó đánh giá Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã kịp thời kiện toàn nhân sự, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực chuyển đổi số theo chỉ đạo, triển khai của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các Bộ ngành Trung ương.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tham gia cuộc họp.

Đối với công tác tuyên truyền cũng được quan tâm thực hiện, lượng tin bài trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở ngành, địa phương đề cập đến nội dung chuyển đổi số ngày càng nhiều và đa dạng. Hạ tầng số được doanh nghiệp viễn thông và các sở ngành, địa phương chú trọng đầu tư nâng cấp, phát triển đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Cùng với đó các sở ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện, khai thác sử dụng hiệu quả nền tảng số đã được đầu tư, đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn, phục vụ người dân lẫn doanh nghiệp gắn với cải cách hành chính. Tham gia đề xuất triển khai các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả và được một số sở ngành tập trung thực hiện, nổi bật là trên lĩnh vực du lịch… Bên cạnh đó, an toàn thông tin mạng cũng được đảm bảo và công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số đang tích cực triển khai cho nhiều đối tượng theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các sở ngành và doanh nghiệp viễn thông tham gia ý kiến.

Dù vậy hiện vẫn còn mặt tồn tại, hạn chế như nguồn nhân lực có chuyên môn để tham mưu triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số tại các sở ngành, địa phương chưa đáp ứng theo yêu cầu. Dẫn đến một số cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số chưa đạt kết quả, nhất là kế hoạch triển khai còn nêu chung chung, không xác được nhiệm vụ trọng tâm của ngành để tổ chức thực hiện. Hay như cơ sở dữ liệu chuyên ngành quan trọng của lĩnh vực được xác định ưu tiên chuyển đổi số chưa được các sở ngành nghiên cứu đề xuất, hình thành dự án (hoặc đề án) để triển khai.

Xác định lĩnh vực chuyển đổi số là lĩnh vực mới, giai đoạn đầu phải triển khai nhiều nội dung theo chỉ đạo, triển khai của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các Bộ ngành Trung ương. Vì vậy trong quý cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các sở ngành, địa phương chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm được giao, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đạt kết quả…

Nhân cuộc họp này, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel, Mobifone), Văn phòng UBND tỉnh… cũng tham gia đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp để thực hiện công tác chuyển đổi số hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được cũng như mặt hạn chế mà dự thảo báo cáo đã nêu. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai các công việc về chuyển đổi số, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, đổi mới công tác tuyên truyền (gắn hiệu quả chuyển đổi số với hướng dẫn người dân tham gia sử dụng…).

Ngoài các công việc đang triển khai, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các sở ngành có văn bản đăng ký đề án hoặc dự án đến năm 2025, trên cơ sở đó giao Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, ưu tiên thứ tự để kiến nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện…

Đ.QUỐC