image advertisement
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-STTTT ngày 09/8/2023 về tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức chuyển đổi số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hình minh họa

  Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 1698/KH-UBND ngày 2/6/2022 của UBND tỉnh về việc Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Chương trình phối hợp hoạt động số 01/CTr-STTTT-TĐTN ngày 30/3/22023 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh Đoàn Bình Thuận giai đoạn 2023-2026, Quyết định số 14/QĐ-STTTT ngày 07/02/2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của UBND tỉnh giao năm 2023; Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức chuyển đổi số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Hội nghị tập huấn dự kiến sẽ tổ chức 01 buổi, ngày 25/8/2023 (Thứ sáu) theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho các đối tượng là Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;  Đoàn viên thanh niên tại địa phương cấp huyện (do Tỉnh đoàn điều động, mỗi huyện 10 đoàn viên); Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; Nhân viên của Vnpost tham gia phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được nghe các báo cáo viên đến từ các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trình bày các nội dung có liên quan về việc hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng khoản định danh điện tử mức 2 thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn nộp, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện dịch vụ công trực; hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến; hướng dẫn người dân đăng ký chữ ký số cá nhân và sử dụng chữ ký số cá nhân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử; giới thiệu một số giải pháp chuyển đổi số phổ biến, sử dụng hàng ngày (Dịch vụ Mobile Money; dịch vụ MobiAGri - chuyển đổi số trong nông nghiệp; danh thiếp thông minh;…). Qua đó, nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiếu đến người dân về nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số theo xu thế chung hiện nay.

  Thanh Duy