image advertisement
Ứng dụng công nghệ thông tin trên thiết bị di động, phục vụ điều tra, quản lý, xác minh, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. - Ứng dụng FMS trên thiết bị di động hỗ trợ việc đo đạc, khoanh vẽ hiện trạng rừng và đất rừng ngoài thực địa, đồng bộ dữ liệu cảnh báo thay đổi trạng thái rừng từ hệ thống FMS và hỗ trợ xác minh thông tin cảnh báo trực tiếp trên thiết bị di động. Đo đạc, bản đồ (GIS) trên ứng dụng sẽ góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong hoạt động quản lý, giám sát tài nguyên rừng và kịp thời cung cấp dữ liệu đầu vào để cập nhật diễn biến rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. - Thu thập dữ liệu tại thực địa như tạo điểm, tạo tuyến đường, tạo vùng có diễn biến và hình ảnh gắn với tọa độ và đồng bộ về máy chủ của hệ thống FMS. Hoạt động tuần tra rừng, thu thập các thông tin về đa dạng sinh học, số hóa các khu vực rừng trồng theo các dự án, kết quả thực hiện Chương trình 1 tỷ cây xanh. Các thông tin sẽ góp phần hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp.

(Stttt.binhthuan.gov.vn) Bình Thuận có diện tích rừng và đất rừng tương đối lớn 384.151,67 ha (Theo Công bố hiện trạng rừng năm 2021 theo Quyết định số 1074/UBND ngày 26 /04/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận). Tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận rất đa dạng và phong phú, diện tích rừng tự nhiên lớn và có mức độ đa dạng sinh học cao. Phần lớn các diện tích rừng tự nhiên của Bình Thuận giáp ranh với các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng … có địa hình đồi núi cao, bị chia cắt mạnh, phức tạp nên điều kiện đi lại tuần tra của các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện dự án "Ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, giám sát rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận", dự án đã đi vào hoạt động góp phần giúp công tác chỉ đạo kịp thời ngăn chặn mất rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng, sản xuất nông nghiệp…. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng nói chung và hoạt động kiểm tra xác minh ngoài hiện trường các điểm cảnh báo mất rừng của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và Kiểm lâm địa bàn chưa có cơ sở để giám sát chặt chẽ như: hàng ngày, tuần, tháng, mỗi chốt trạm đi kiểm tra rừng bao nhiêu lần, đi theo tuyến nào, vị trí các tuyến trong lâm phận được giao quản lý, có đi đến tận nơi các điểm cảnh báo thay đổi trạng thái rừng hay không .v.v…

Do vậy, cần thiết phải xây dựng một phần mềm trên thiết bị di động, thiết bị này ngoài việc thay thế các chức năng của một chiếc GPS còn có khả năng tích hợp dữ liệu trên hệ thống FMS như hệ thống dữ liệu bản đồ số, dữ liệu cảnh báo mất rừng/cháy rừng.

Với những nhu cầu và sự cần thiết trên, ngày 02/8/2023UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1509/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết: Ứng dụng công nghệ thông tin trên thiết bị di động, phục vụ điều tra, quản lý, xác minh, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong đó với những mục tiêu, quy mô và đơn vị sử dụng, cụ thể:

* Mục tiêu: 

- Ứng dụng FMS trên thiết bị di động hỗ trợ việc đo đạc, khoanh vẽ hiện trạng rừng và đất rừng ngoài thực địa, đồng bộ dữ liệu cảnh báo thay đổi trạng thái rừng từ hệ thống FMS và hỗ trợ xác minh thông tin cảnh báo trực tiếp trên thiết bị di động. Đo đạc, bản đồ (GIS) trên ứng dụng sẽ góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong hoạt động quản lý, giám sát tài nguyên rừng và kịp thời cung cấp dữ liệu đầu vào để cập nhật diễn biến rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Thu thập dữ liệu tại thực địa như tạo điểm, tạo tuyến đường, tạo vùng có diễn biến và hình ảnh gắn với tọa độ và đồng bộ về máy chủ của hệ thống FMS. Hoạt động tuần tra rừng, thu thập các thông tin về đa dạng sinh học, số hóa các khu vực rừng trồng theo các dự án, kết quả thực hiện Chương trình 1 tỷ cây xanh. Các thông tin sẽ góp phần hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp.

- Cung cấp dữ liệu ảnh vệ tinh mới nhất 15 ngày/lần trên nền tảng điện thoại, tích hợp toàn bộ dữ liệu bản đồ trên hệ thống FMS, khả năng đọc các loại bản đồ số nhằm đảm bảo sự thống nhất về số liệu tại thực địa với các ngành có liên quan.

- Cung cấp khả năng tra cứu thông tin hiện trạng rừng, thông tin quy hoạch 3 loại rừng, ranh giới hành chính, chủ rừng, lưu vực, rừng gỗ FSC và khu vực được chi trả DVMTR trên thiết bị di động.

* Quy mô:

- Xây dựng phần mềm trên thiết bị di động phục vụ tuần tra, quản lý, xác minh, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Đào tạo, tập huấn cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và các bên có liên quan.

 

V.Dân - Sở TT&TT