Tóm tắt Chương trình Chuyển Đổi Số tỉnh Bình Thuận
T

Cẩm nang chuyển đổi số

Hàng trăm câu hỏi chuyển đổi số thành công cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước

Trích dẫn từ nguồn: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

Nền tảng số

Bộ công cụ chuyển đổi số các nghiệp vụ khác nhau dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.