Theo Báo cáo số 01/BC-CATTT ngày 25/01/2024 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình an toàn thông tin tháng 12/2023 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu mã độc, giám sát; Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều website của cơ quan nhà nước bị lợi dụng để cài cắm, đăng tải, chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như: game bài, cờ bạc….

Ngày 19/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành cảnh báo số 6327/BTTT-CATTTT về việc rà soát nội dung không phù hợp trên website của cơ quan nhà nước (.gov.vn); Cục An toàn thông tin phát hành cảnh báo diện rộng số 381/CATTT-NCSC ngày 17/3/2023 và cảnh báo diện rộng số 972/CATTT-NCSC ngày 19/6/2023 về việc rà soát nội dung không phù hợp trên website của cơ quan nhà nước (.gov.vn).

Thực hiện theo các hướng dẫn của Cục An toàn thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận luôn chủ động tăng cường theo dõi, giám sát, rà soát triển khai kịp thời các giải pháp kỹ thuật và bóc tách kịp thời (nếu có) khi có nội dung không phù hợp trên website của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có sử dụng tên miền cấp con (.binhthuan.gov.vn) được hosting tại Trung tâm THDL tỉnh.

Kết quả, theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) trong tháng 12/2023, tiếp tục ghi nhận có 31 đơn vị (tỉnh Bình Thuận không nằm trong danh sách này) còn tồn tại các website của đơn vị bị lợi dụng để tải lên số lượng lớn tệp tin có nội dung độc hại.

Qua đó, cho thấy công tác giám sát an toàn thông tin mạng phải được triển khai, duy trì thường xuyên, liên tục, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sự cố an toàn mạng; đảm bảo sự ổn định, an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin của đơn vị trong phục vụ chuyển đổi số của tỉnh.

Lê Đăng Khoa