image advertisement
(stttt.binhthuan.gov.vn) Chiều ngày 16/01, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương; các cơ quan báo chí; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. 

Theo báo cáo, trong năm 2022, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong hoạt động của các cơ quan chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, đã thúc đẩy từng cơ quan, đơn vị tích cực ứng dụng ICT trong hoạt động công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông từng bước được đầu tư và hiện đại hóa. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị... góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, đảm bảo chính xác, kịp thời trong quá trình xử lý phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp ứng dụng ICT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày một tăng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử; nhu cầu chuyến đổi số ngày càng trở nên thiết thực.

Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh và đạt một số kết quả bước đầu quan trọng, tạo nền tảng, động lực cho chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh dịch vụ với tốc độ nhanh; phát triển về quy mô, công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên, hoạt động cạnh tranh lành mạnh. Hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh luôn an toàn, thông suốt, vùng phủ sóng rộng đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo; bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, phòng chống bão lụt… Đặc biệt, cuối tháng 6 năm 2022, Tập đoàn Viettel đã thử nghiệm phủ sóng di động thế hệ thứ 5 (5G) tại khu đô thị Novaworld và Novahill - thành phố Phan Thiết, đưa Bình Thuận trở thành một trong 17 tỉnh, thành phố được phủ sóng 5G sớm nhất cả nước.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã hoạt động đúng định hướng, tuân thủ quy định của pháp luật, tôn chỉ mục đích, đáp ứng tốt nhu cầu cung cấp thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hoạt động xuất bản, in và phát hành ở địa phương cơ bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của các doanh nghiệp in, phát hành sách trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong năm qua. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục phấn đấu đoàn kết, sáng tạo để đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đã đề ra. Qua đó, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của ngành trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) là rất cao. Đặc biệt, năm 2023 tỉnh Bình Thuận sẽ đăng cai tổ chức sự kiện Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Bình Thuận – Hội tụ xanh”. Sự kiện này là cơ hội để du lịch Bình Thuận khẳng định lại thương hiệu trong lòng du khách; đây cũng là cơ hội để tạo bước đột phá cho du lịch tỉnh ta nói riêng, nước ta nói chung. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thông tin và Truyền thông cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp với các ngành liên quan nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để góp phần vào thành công chung cho sự kiện Năm Du lịch quốc gia năm 2023.

Về lĩnh vực bưu chính viễn thông đang phát triển theo hướng chuyển dịch dần từ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số; thúc đẩy chuyển đổi sử dụng điện thoại thông minh; tăng cường triển khai phủ sóng 4G, 5G; bảo đảm cung cấp dịch vụ truy cập băng thông rộng cấp độ cao; tích cực hạn chế và xử lý triệt để tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác… Về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin cần tập trung triển khai các nền tảng quản lý điều hành nghiệp vụ chuyên ngành dựa trên dữ liệu, đồng bộ thông suốt từ trung ương đến địa phương; tăng cường kết nối số, chia sẻ dữ liệu; đôn đốc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan nhà nước; kịp thời ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu, độc, sai sự thật trên mạng xã hội….

Hoàng Sâm