image advertisement

(Stttt.binhthuan.gov.vn) Chiều ngày 30/3/2023, tại Sở Thông tin và truyền thông, Tỉnh đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2026.

Tham dự Lễ ký kết có đ/c Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn, đ/c Võ Thành Công - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, đại diện lãnh đạo các phòng, Trung tâm CNTT&TT  thuộc  Sở Thông tin và Truyền thông và đại diện các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông.

\Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, giai đoạn 2023-2026 thực hiện trong công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp thúc đẩy thực hiện Chuyển đổi số tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, làm chủ khoa học công nghệ, công nghệ số trong đời sống, trong phát triển kinh tế - xã hội

Chương trình phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số thúc đẩy, hỗ trợ người dân, thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp thông qua nền tảng số  thương mại điện tử, logistics thông minh, du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh…), đặc biệt là người dân, thanh niên ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Phối hợp trong công tác triển khai Chương trình hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở TT&TT và Tỉnh Đoàn ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2026.

Chương trình phối hợp trong việc huy động đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai thác, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Phối hợp trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.  Phối hợp triển khai các chương trình, nhiệm vụ nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho người dân; tập huấn ứng dụng các nền tảng số, áp ứng dụng tương tác giữa người dân với chính quyền; đào tạo, phổ biến các công nghệ mới tuyên truyền cho người dân về chuyển đổi số, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công cụ tuyên truyền, kết nối trên các kênh mạng xã hội.

Hướng dẫn, vận động đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở đoàn đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money; đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử tại địa phương, tạo cơ hội cho tất cả mọi người đặc biệt là người dân tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại và đơn giản, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số. Hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục thông minh.

Hoàng Sâm