Lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Nhằm góp phần hoàn thành chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, người dân và doanh nghiệp tích cực sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Những lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền so với hóa đơn điện tử có mã thông thường như sau:

1. Có thể xuất HĐĐT ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hay đêm khuya do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định.

2. Chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường.

3. Tại một điểm bán hàng có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất HĐĐT cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi.

4. Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cần hóa đơn để tham gia dự thưởng do thông tin trên HĐĐT từ máy tính tiền có thêm trường thông tin về Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân trong trường hợp người mua hàng chưa có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế.

Hình ảnh: Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (nguồn internet)

Nguyễn Yến