(stttt.binhthuan.gov.vn) Thực hiện "triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023" theo như Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh. Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đợt 1 - năm 2023

Cuộc thi nhằm tạo ra những hoạt động thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận thông tin pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng pháp luật và hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật.

Đây là lần thứ hai cuộc thi được Sở Tư Pháp chủ trì tổ chức và dự kiến sẽ được tiếp tục duy trì, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông tin cuộc thi được Ban Tổ chức đăng tải trên website chính thức của cuộc thi http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn và được gắn liên kết tại Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm do hệ thống thi cung cấp ngẫu nhiên từ ngân hàng đề. Thời gian làm bài của thí sinh là 40 phút, mỗi thí sinh được dự thi tối đa 03 lần/đợt thi và được công nhận 01 kết quả đúng và sớm nhất.

Nội dung đề thi là kiến thức liên quan đến Bộ luật Dân sự năm 2015 và Bộ luật Lao động năm 2019. Ngân hàng đề thi năm nay được sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia thuộc các đơn vị phối hợp tổ chức và đã xây dụng gần 300 câu hỏi mới câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến 2 bộ luật.

Theo Kế hoạch từ Ban tổ chức, cuộc thi chính thức khởi động vào ngày 20/4/2023 và lễ tổng kết, trao giải, dự kiến vào ngày 31/7/2023, sau khi kết thúc đợt 2 của năm 2023./.

danpa