Triển khai ứng dụng Công dân số Bình Thuận

Chào mừng 49 năm ngày giải phóng Ngày Giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2024), kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5. UBND tỉnh ban hành thông báo triển khai sử dụng ứng dụng công dân số (CDS) Bình Thuận trên phạm vi toàn tỉnh, kể từ ngày 19/4/2024.

Với ứng dụng công dân số, sẽ cung cấp tiện ích cho Nhân dân khai thác thông tin, dịch vụ hữu ích do chính quyền cung cấp và tạo môi trường tương tác giữa chính quyền và người dân thông qua các nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ của chính quyền các cấp và đời sống của người dân.

Ứng dụng CDS Bình Thuận đã được đưa lên App Store và Google Play sẵn sàng cho người dân cài đặt sử dụng trên các thiết bị di động thông minh (điện thoại, máy tính bảng...).

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng CDS Bình Thuận

Ứng dụng CDS Bình Thuận cung cấp tiện ích cho người dân khai thác thông tin, dịch vụ hữu ích do chính quyền cung cấp và tạo môi trường tương tác giữa chính quyền và người dân thông qua các nền tảng số, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ của chính quyền các cấp và đời sống của người dân.

Cụ thể, các tiện ích của công dân bao gồm: Phản ánh hiện trường, dịch vụ công, khám phá Bình Thuận, tra cứu vi phạm giao thông, giáo dục, thông tin thị trường, chữ ký số smartCA, myTV, cẩm nag chuyển đổi số, an sinh xã hội, dịch vụ việc làm, thông tin thiết yếu và xổ số kiến thiết.

Các tiện ích của chính quyền bao gồm: Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin UBND tỉnh, thông tin tuyên truyền, quản lý Phản ánh hiện trường.

Các tiện ích trên ứng dụng CDS Bình Thuận để phục vụ người dân. (Ảnh chụp màn hình)

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với đơn vị phát triển ứng dụng công dân số Bình Thuận thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn việc cài đặt, sử dụng các tiện ích và đảm bảo việc vận hành ứng dụng thông suốt.

Các tiện ích và hướng dẫn sử dụng ứng dụng CDS Bình Thuận

Hoàng Sâm