image advertisement
Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2022, UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Chương trình tư vấn chuyển đổi số và Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND huyện và VNPT Bình Thuận trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin phục vụ cho chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Đến dự chương trình ký kết có ông Nguyễn Ngọc Thạch -  Chủ tịch UBND huyện, ông  Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng một số lãnh đạo phòng, ban của huyện về phía VNPT Bình Thuận có ông Lương Nguyên Khang- Q.Giám đốc, các ông Phó Giám đốc VNPT Bình Thuận và lãnh đạo Chi nhánh.

Mục tiêu hợp tác

UBND huyện Hàm Thuận Bắc và VNPT Bình Thuận thông qua thỏa thuận hợp tác về VT - CNTT với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai Bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi Bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

  Phát huy thế mạnh là nhà cung cấp dịch vụ VT - CNTT hàng đầu tại tỉnh Bình Thuận, VNPT Bình Thuận ưu tiên triển khai các sản phẩm CNTT theo mô hình chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đưa huyện Hàm Thuận Bắc trở thành một trong những đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Nội dung hợp tác

Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng VT - CNTT trong phát triển đô thị thông minh, thực hiện chuyển đổi số cho huyện Hàm Thuận Bắc; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực VT – CNTT.

Khánh Vĩnh