Ngày 16 tháng 8 năm 2022 tại huyện Hàm Thuận Nam, VNPT Bình Thuận tổ chức hội nghị về tư vấn giới thiệu về chuyển đổi số và Lễ ký kết “Hợp tác trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số giữa UBND Huyện Hàm Thuận Nam và VNPT Bình Thuận.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Chuyển đổi số mở ra cơ hội chưa từng có cho đất nước. Chính phủ số giúp Chính phủ hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm tham nhũng. Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới, thoát bẫy thu nhập trung bình. Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng. Các ngành, lĩnh vực được tối ưu, thông minh hóa hướng đến nâng cao trải nghiệm và chất lượng cuộc sống của người dân.

VNPT là doanh nghiệp nhà nước - Tập đoàn chủ lực của Việt Nam về xây dựng hạ tầng và cung cấp các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin, VNPT đã không ngừng nỗ lực và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, triển khai các ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.  

Tiếp tục thực hiện chiến lược VNPT 4.0, Tập đoàn VNPT dịch chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ số cung cấp hạ tầng, dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và trở thành trung tâm giao dịch số của khu vực Châu á. VNPT xác định sứ mệnh của Tập đoàn là doanh nghiệp công nghệ số dẫn dắt thực hiện chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số trong đó có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Bà Mai Ngọc Ảnh UVTV – PCT huyện và ông Nguyễn Lân Việt PGĐ VNPT Bình Thuận thực hiện ký kết

Thời gian qua, VNPT đã hợp tác, làm việc với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp ICT trong và ngoài nước, xây dựng nhiều giải pháp, sản phẩm ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, phục vụ chính quyền, doanh nghiệp và người dân. VNPT đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với 55 UBND tỉnh/TP nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại các địa phương, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ đắc lực quá trình hiện đại hóa nền hành chính quốc gia. Tại Bình Thuận, Tập đoàn VNPT đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược về viễn thông – công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 vào tháng 12/2021.

Nay Hôm nay, VNPT Bình Thuận đã ký kết đối tác chiến lược đồng hành cùng UBND huyện Hàm Thuận Nam trong hành trình chuyển đổi số tại địa phương, với quyết tâm và chỉ đạo sâu sát của tập thể Lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam, VNPT Bình Thuận sẽ phối hợp và triển khai thành công các chương trình, đề án chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại huyện, các chương trình, dự án chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện, từ đó góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của huyện nói riêng và cả tỉnh Bình Thuận nói chung.

 Khánh Vĩnh