Phát biểu khai mạc chương trình, Ông Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận cho biết: Mục đích của chương trình diễn tập thực chiến có ý nghĩa quan trọng trong công tác đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu, các lỗ hổng về quy trình, công nghệ, con người... Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng trong sự phối hợp, phân tích xử lý sự cố kỹ thuật khi xảy ra tấn công mạng; nâng cao khả năng tham mưu, có kế hoạch sẵn sàng cho các tình huống bị tấn công, phương án ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin...

        Ngày 08/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng 2023. Đến tham dự chương trình với gần 100 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Quản trị mạng/Công nghệ thông tin của các Sở ban ngành, địa phương và Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh.

 

Các đại biểu của các Sở, ban ngành và địa phương tham dự chương trình diễn tập

        Phát biểu khai mạc chương trình, Ông Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Mục đích của chương trình diễn tập thực chiến có ý nghĩa quan trọng trong công tác đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu, các lỗ hổng về quy trình, công nghệ, con người... Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng trong sự phối hợp, phân tích xử lý sự cố kỹ thuật khi xảy ra tấn công mạng; nâng cao khả năng tham mưu, có kế hoạch sẵn sàng cho các tình huống bị tấn công, phương án ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin … cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc chương trình diễn tập

        Chương trình gồm phiên sáng khái quát về tình hình an ninh mạng và thông tin một số kiểu tấn công mạng phổ biến kèm theo phương pháp tấn công, giám sát, phân tích và xác định nguyên nhân sự cố mạng; Phiên buổi chiều thực hiện tấn công và phòng thủ vào hệ thống tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

Ông Lê Đăng Khoa – Trưởng phòng Hệ thống và Tích hợp dữ liệu giới thiệu về mô hình hệ thống thông tin theo cấp độ

        Phiên chiều được thực hiện diễn tập thực chiến trực tiếp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Thuận đang được hosting tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Các Đội tham gia diễn tập thực chiến, gồm: Đội tấn công do Công ty Cổ phần công nghệ ITEKO đảm nhiệm; Đội phòng thủ, ứng cứu sự cố tấn công mạng do các thành viên của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh và Công ty An ninh mạng Viettel đảm nhiệm. Quá trình tấn công và phòng thủ, phân tích và ứng phó sự cố được thực hiện trực tiếp, trực quan tại buổi diễn tập. Theo đó, đội tấn công thực hiện các kỹ thuật rà quét nhằm xác định điểm yếu hệ thống và thực hiện các hành vi tấn công; đội phòng thủ có sự phối hợp giữa Đội ứng cứu sự cố mạng tỉnh và Công ty An ninh mạng Viettel nhằm phát hiện, xác minh hành vi, xác định nguồn tấn công theo quy trình SOC - 3 Tiers, áp dụng các phương pháp phòng thủ và loại bỏ dữ liệu độc hại trên hệ thống.

Đội phòng thủ đang trình bày phân tích, xác định nguyên nhân sự cố

        Chương trình diễn tập thực chiến là hoạt động nhằm tái đánh giá hệ thống trước các mối đe doạ an toàn thông tin trên không gian mạng, từ đó có các biện pháp khắc phục tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin của tỉnh. Đồng thời giúp nâng cao năng lực phối hợp và ứng phó sự cố của các cơ quan, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Lê Duy An