image advertisement
Ứng dụng VNeID chứa tài khoản định danh điện tử tích hợp các thông tin và giấy tờ cá nhân quan trọng. Vì thế, trong trường hợp đổi sang điện thoại mới hoặc mất máy, người dùng cần hủy liên kết VNeID trên thiết bị cũ.

Việc huỷ liên kết ứng dụng VNeID trên thiết bị cũ giúp bảo mật thông tin của cá nhân.

Để hủy ứng dụng VNeID trên điện thoại cũ, người dùng thực hiện theo các bước sau:

 


Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại, cập nhật lên phiên bản mới nhất thông qua AppStore hoặc CHplay

Bước 2: Chọn “Cá nhân” , sau đó chọn “Quản lý thiết bị”

Bước 3: Tại đây, sẽ có danh sách các thiết bị đã từng đăng nhập tài khoản VNeID trước đó. Bạn cần hủy liên kết trên điện thoại cũ hoặc các thiết bị lạ, bằng cách nhấn vào mục “Hủy liên kết” bên cạnh thiết bị cũ.

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo hủy liên kết giữa tài khoản của bạn với thiết bị đã chọn. Bạn bấm “Xác nhận” để việc hủy liên kết hoàn tất.

Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo hủy liên kết thành công, tức là bạn đã hủy được ứng dụng VNeID trên thiết bị cũ.

Thanh tra Sở (hình ảnh từ trang Vietnamnet)