Trong bối cảnh sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng cao, hoạt động trao đổi thông tin kinh tế ngày một hiện đại; đòi hỏi doanh nghiệp có thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Để hỗ trợ xúc tiến thương mại rất cần có sự hỗ trợ của những giải pháp và công cụ hữu hiệu. Sàn giao dịch thương mại điện tử là một trong những công cụ đắc lực đó mà hiệu quả nhìn thấy rõ chính là việc góp phần chuyển tải cơ hội kinh doanh nhanh chóng, kịp thời, chính xác, khách quan, tiết kiệm chi phí tiếp thị, cung cấp đầy đủ thông tin giới thiệu về doanh nghiệp, quản lý và theo dõi thông tin được thuận tiện, không bị rào cản bởi thời gian và không gian;…

Trong bối cảnh sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng cao, hoạt động trao đổi thông tin kinh tế ngày một hiện đại; đòi hỏi doanh nghiệp có thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả;

Để hỗ trợ xúc tiến thương mại rất cần có sự hỗ trợ của những giải pháp và công cụ hữu hiệu. Sàn giao dịch thương mại điện tử là một trong những công cụ đắc lực đó mà hiệu quả nhìn thấy rõ chính là việc góp phần chuyển tải cơ hội kinh doanh nhanh chóng, kịp thời, chính xác, khách quan, tiết kiệm chi phí tiếp thị, cung cấp đầy đủ thông tin giới thiệu về doanh nghiệp, quản lý và theo dõi thông tin được thuận tiện, không bị rào cản bởi thời gian và không gian;…

Đến nay Sàn thương mại điện tử đã đặt được những kết quả ban đầu trong việc là cầu nối 03 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng với các doanh nghiệp, người tiêu dùng trên toàn quốc. Tuy nhiên Sàn thương mại điện tử 03 tỉnh đang vận hành chưa thực sự là một công cụ hoàn thiện cho việc giao dịch trực tuyến dẫn đến hoạt động của sàn còn nhiều hạn chế, không thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia.Từ những khó khăn, cần thiết phải Nâng cấp sàn thương mại điện tử nhằm hỗ trợ kết nối giao thương 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Với những nhu cầu và sự cần thiết trên, ngày 23/10/2023 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 272/QĐ-STTTT phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết: Nâng cấp sàn thương mại điện tử nhằm hỗ trợ kết nối giao thương 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng.Trong đó với những mục tiêu, quy mô cụ thể:

* Mục tiêu: 

 - Nâng cấp Sàn thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận theo mô hình B2C (business-to-consumer) là nơi hỗ trợ các doanh nghiệp đồng thời cung cấp các sản phẩm của doanh nghiệp, là nơi mua sắm lý tưởng cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến.

- Kết nối dữ liệu tới các hệ thống Sàn TMĐT của các địa phương khác;

- Kết nối dữ liệu tới hệ thống Sàn TMĐT hợp nhất các tỉnh thành;

- Tiếp thị, quảng bá, đàm phán trực tiếp với các doanh nghiệp bán lẻ tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT.

- Doanh nghiệp được cung cấp giải pháp thương mại điện tử toàn diện gồm có (business-to-consumer) khi tham gia vào Sàn thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận: Nền tảng (platform) công nghệ thông tin: công cụ đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến, công cụ khuyến mại trực tuyến, tiếp thị trực tuyến; Các phương pháp thanh toán trực tuyến an toàn; Tư vấn từ chuyên gia TMĐT;Doanh nghiệp được tiếp cận số lượng người tiêu dùng đông đảo trên Sàn.

* Quy mô:

- Nâng cấp nền tảng phần mềm, giao diện, phân tích hệ thống, các modul chức năng, cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Nâng cấp chức năng: Quản lý gian hàng; Quản lý danh mục; Quản lý sản phẩm; Quản lý đơn hàng theo trạng thái xử lý; Quản lý banner quảng cáo; Đăng ký thành viên.

- Bổ sung chức năng: Đăng ký kênh người bán; Gắn nhãn sản phẩm; Quản lý nhóm sản phẩm trong gian hàng; Chia sẻ sản phẩm lên Sàn Thương mại điện tử hợp nhất – Sàn Việt; Chia sẻ sản phẩm lên Sàn Thương mại điện tử của các địa phương khác; Doanh nghiệp gửi hỗ trợ tới Admin Sở Công thương; Người mua hàng quản lý được thông tin và trạng thái của đơn hàng; Người mua hàng thiết lập các dữ liệu cá nhân trên hệ thống; Người mua đánh giá gian hàng, đánh giá sản phẩm trên hệ thống.

- Thuê hosting, backup và khắc phục sự cố kỹ thuật./.

V.Dân - Sở TT&TT